Ansattoversikt


Bibliotek og IKT

Ansatte i avdelingen Bibliotek og IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-pedagog 75 65 22 27 976 10 847

Knut Hamsun videregående skole

Ansatte i avdelingen Knut Hamsun videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-pedagog 75 65 22 27 976 10 847

Ledergruppe

Ansatte i avdelingen Ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-pedagog 75 65 22 27 976 10 847

Studiested Oppeid

Ansatte i avdelingen Studiested Oppeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-pedagog 75 65 22 27 976 10 847