Du er her:

Busskort

De som har rett til gratis skoleskyss må søke til Nordland fylkeskommune.

Du har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er:

  • 4 km for elever i videregående skole

Avstanden gjelder korteste gangavstand mellom hjem og skole. For elever som er funksjonshemmet er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også for elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Du må ha folkeregistrert adresse i Nordland for å ha rett til gratis skoleskyss.


Du søker via skjema (PDF, 100 kB)om gratis skoleskyss til Nordland fylkeskommune. 

 

Skolekortet er et personlig kort som gjelder for to reiser pr. skoledag.

 

Ved tap av kort må du kontakte administrasjonsbygget/ resepsjonen for å få tilsendt nytt.