Du er her:

Fravær, regler og fritak

Fraværet ditt fra videregående opplæring føres på vitnemålet ditt. Det finnes en rekke regler for føring av fravær og fritak.

 

Som hovedregel skal alt av fravær registreres. Det kan registreres dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke omgjøres til dager.

 

For utfyllende informasjon om reglene når det gjelder fravær i videregående opplæring kan du se på klargjøringen fra Utdanningsdirektoratet.  

 

Tidagersregelen
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemål eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

  1. Helse- og velferdsgrunner
  2. Arbeid som tillitsansvarlig
  3. Politisk arbeid
  4. Hjelpearbeid
  5. Lovpålagt oppmøte
  6. Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Legeattest
For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset må eleven legge fram legeattest som dokumentasjon.
Fraværet må du være mer enn tre dager, og bare fravær fra og med fjerde dag kan da strykes.
Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.
For elever med funksjonshemming eller kronisk sykdom forutsettes det at det er tilstrekkelig med ei generell sykemelding.