Du er her:

Karriereveileder

Har du behov for hjelp med søking til utdanning etter videregående, informasjon om studier eller ønsker å få besøk av personer fra yrkeslivet. Da kan du kontakte vår karriereveileder.  

Karriereveilederen har også ansvar for 10. klassebesøkene og besøk på ungdomsskolene i regionen. Er du elev, forelder eller rådgiver kan du også ta kontakt med karriereveileder på skolen vår.

Du kan finne karriereveileder på kontoret i adm.bygget torsdag, fredag og annen hver tirsdag.

Trenger du råd og veiledning om fagkombinasjoner, eller yrkesvalg og utdanning i inn- og utland? Har du vært elev men sluttet før fullført løp? Ønsker du likevel full studiekompetanse. Disse samt flere spørsmål kan du få råd og veiledning om ved skolen vår.

Rådgiverens oppgaver:

  • Gir råd om valg av fag og fagkombinasjoner i videregående skole
  • Gi råd og opplysninger angående yrkesvalg og videre utdanning i Norge og andre land

Kontaktpersoner

Ane Thorp Steinsvåg
Kontaktlærer og lektor