Du er her:

Oppfølgingstjenesten

Hvis du har avsluttet grunnskolen og er mellom 16- 21 år, har du lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Du må ta ut denne retten innen fire år etter at du er ferdig med grunnskolen. Hvis du ikke gjør det sammenhengende, og vil ha et alternativ, kan du kontakte oppfølgingstjenesten (OT).

Oppfølgingstjenesten er for deg som:

  • ikke søker om skole- eller læreplass
  • ikke tar imot skole- eller læreplass
  • ikke er i varig arbeid, slutter på skolen eller som er lærling i løpet av skoleåret

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg?

OT gir veiledning og rådgivning, og hjelper deg med planene for videre opplæring/ utdanning.

Med utgangspunkt i dine behov og interesser kan OT gi tilbud om:

  • Delkurselevplass
  • Hospitantplass
  • Ulike kurs

OT samarbeider med arbeidsformidlingen om arbeidstilbud, praksisplass eller arbeidstrening.

OT har også ansvar og følger opp ungdom som har fått et tilbud.

Kontaktpersoner

Anders Skoglund
OT-koordinator