Du er her:

PC i skole

Det er obligatorisk bruk av bærbar datamaskin i videregående opplæring.

Elevene får utlevert datamaskiner i forbindelse med skolestart, og datamaskinen blir utlevert under følgende betingelser:

  • At du og dine foresatte har undertegnet elevavtale for PC i skolen
  • At du betaler en egenandel for hvert skoleår, dette tilsvarer minimums-satsen for utstyrsstipend fra Lånekassen
  • At du følger ordensreglementet og ikt-reglementet for videregående skole

Elever som fullfører tre år på videregående skole overtar maskinen uten ytterligere kostnader. Yrkesfagelever som fullfører 2 år, kan overta maskinen mot å betale tredje egenandel når de slutter. 

 

Datamaskinen blir utlevert med standard oppsett og programvare. Maskinen har 3 års utvidet garanti. 

Dersom datamaskinen blir stjålet eller du selv er skyld i at datamaskinen blir ødelagt må du betale egenandel. Dersom det oppstår havari, vil maskinen bli reinstallert med opprinnelig oppsett og programvare. Ved større reparasjoner vil du få utlevert en lånemaskin. Skolen ved IKT-tjenesten vil være behjelpelig dersom du får problemer med maskinen.