Du er her:

Ungdomsveileder

Siv- Elin Øvrevold er ungdomsveileder ved Knut Hamsun Vgs. Hun skal primært ha kontakt med elevene og være en veileder i personlige og sosiale spørsmål.

Kontor: ved vestlibylen.

Ungdomsveilederens oppgaver:

 • Veilede ungdom som har personlige problemer og samarbeide med helsetjenesten.
 • Er skolens sosialpedagogiske veileder og inngår i "beredskapsteam" på skolen.
 • Oppnå kontakt med elever som trenger faglig hjelp og oppfølging gjennom kontakt med rådgivere, lærere, foresatte og andre.
 • Være koordinator for å organisere hjelpetiltak, både pedagogiske og sosiale.
 • Samarbeide med kontaktlærere for å oppnå en hensiktsmessig tilpasset opplæring.
 • I den grad stillingsinnehaver har kompetanse og forutsetning for det, bidra med leksehjelp og/eller veilede om hensiktsmessige arbeidsmåter og studieteknikk.
 • Være en ressurs for pedagogisk personale i forhold til sosiale og pedagogiske aktiviteter i skoletiden.
 • Arbeide aktivt for å bygge bro mellom ulike kulturer og delta i skoleaktiviteter knyttet til flerkulturell samhandling.
 • Bidra til å forebygge bruk av rusmidler og spillavhengighet.
 • Bidra til å initiere positive og sunne aktiviteter på elevenes fritid.
 • Utnytte mulighetene som ligger i en tilgjengelig kantine.


Følge opp og veilede hybelboere slik at det dannes gode holdninger til:

 • ro, orden og respekt for medbeboere.
 • skolearbeid, lærelyst og sunne interesser

Kontaktpersoner

Avdelingsleder