Ansattoversikt


Stabsavdelingen - Dokumentasjonssenteret

Ansatte i avdelingen Dokumentasjonssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær Fylkesrådsleders kontor 75 65 06 03 990 25 673
Hege Berg-Olsen
Arkivar 75 65 00 78
Sekretær, Fylkesrådets kontor 75 65 06 13 986 01 162
Natalia Bourmistrova
arkivar 75 65 00 88 481 12 721
Sekretær, fylkesrådets kontor 75 65 06 23 971 12 054
Eva Holmvaag
Nestleder Dokumentasjonssenteret 75 65 00 79
arkivar 75 65 00 85 959 93 558
Konsulent 75 65 00 82 75 65 00 82
rådgiver / systemadministrator 75 65 00 58 975 91 175
Arkivar 75 65 00 76
Rådgiver 75 65 00 84
arkivar 75 65 00 80
Leder av Dokumentasjonssenteret 75 65 00 75 481 44 185
Arkivar 75 65 00 77 957 90 362
Rådgiver 75 65 00 83
arkivar 75 65 00 94 911 96 310
Arkivar 75 65 00 91