NorskPluss VGS er læremidler til elever ved videregående skole med kort botid i Norge og for de som kan litt mer. Det er ulike nivåer (A1-B1) og mest læremidler i norsk språk, men du finner også noen ressurser i matematikk og naturfag. Der er også plasseringstest for elever. Logg inn med feide.