Lærebøker

Bøker som venter låner - Klikk for stort bilde

Elever på videregående skoler får gratis både trykte og digitale læremidler. Du får låne lærebøkene på skolebiblioteket.

Tilgang til lydbøker - gratis! Nyhet for deg som har det vanskelig å lese trykt tekst eller har ellers behov for tilrettelagt litteratur.

Nå har du enklere tilgang til lydbøker på nett. Med appen Lydhør kan du lytte til lydbøker på smarttelefon eller nettbrett.

Norsk lyd- og blindskriftbibliotek (NBL) produserer og låner ut lydbøker, og bøker i punktskrift. De har alle slags bøker for både barn, ungdom og voksne, også lærebøker for hele 13-årige skole. Meld deg inn på nbl.no. Når du melder deg inn, må du ha bekreftelse fra en fagperson (f.eks. lærer) at du har lesevansker som gir deg behov for tilrettelagt litteratur.

Vi på biblioteket hjelper deg gjerne i gang!

 

Ellers lister over årets læremidler på vår skole finner du i lenker til høyre.

                       

Du er økonomisk ansvarlig for alle lån fra skolebiblioteket. Låneavtalen er endret slik at den kan signeres elektronisk og avtalen gjelder både leie av elev-PC og lån av  læremidler. Foresatte og eleven kan lese mer og signere avtalen her: elevavtale.nfk.no

Avtalen som eleven/foresatte underskriver er forpliktende. Denne avtalen må være signert før du får levert PC og  lånt ut lærebøkene. Lånereglementet viser hvordan du skal forholde deg til bruk av biblioteket og konsekvenser av brudd på reglementet.

Det er fortsatt mulig å levere avtalen i papir. Lenke til avtalen for utskrift finner du på på samme side som info om elevavtalen.

Fant du det du lette etter?