Du er her:

Jubler etter kunnskapsministerens avgjørelse

Gledelig nytt for Knut Hamsun videregående: Skolen får fortsatt ta opp elever i friluftslivsfag.

Elevråd har grunn til å smile - Klikk for stort bilde Øyvind A. Olsen

Det er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner som har besluttet dette.

Det betyr at ungdom både i og utenfor Nordland som skal søke elevplass i den videregående skolen  høsten 2018, kan søke på friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy.

I fjor høst fikk skolen beskjed om å stanse inntaket av nye elever i påvente av at forsøket ble evaluert.

Elevene protesterte

Nå har den ferske kunnskaps- og integreringsministeren bestemt at forsøket kan fortsette, i første omgang fram til det blir evaluert.

Stortingets ønske

Det skjer etter at et flertall i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget  i forbindelse med budsjettbehandlingen før jul fikk med en merknad der man understreket betydningen av at forsøket med friluftslivsfag  videreføres fram til læreplanen er endelig godkjent.

For få dager siden sendte Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand, Sp, fra Oppland et skriftlig spørsmål til statsråden om hvordan departementet vil følge opp flertallsmerknaden slik at tilbudet videreføres.

Full støtte fra fylkeskommunen

I dag kom svaret fra Jan Tore Sanner.

- Jeg vil ivareta flertallets merknad ved å sørge for at forsøket kan videreføres inntil beslutning om utdanningsprogrammet skal tas. Departementet vil informere Utdanningsdirektoratet  om flertallsmerknaden  om videreføring av forsøket. Så vil jeg, når resultatet fra evalueringen foreligger, beslutte om forsøket ved Knut Hamsun vgs. bør inngå i den nasjonale tilbudsstrukturen, opplyser Sanner.

Han minner om at det nylig nedsatte Lied-utvalget skal vurdere hele opplæringstilbudet i videregående skole. Utvalget skal levere en delutredning høsten 2018 og en hovedutredning høsten 2019.

-Jeg mener det vil være naturlig å vurdere forsøket i sammenheng med disse utredningene, heter det i svaret fra Jan Tore Sanner.

Helt fantastisk  

- Dette er helt fantastisk, sier en jublende glad rektor Elin Eidsvik til Avisa Nordland.

Store konsekvenser

-Vi er klare til å ta opp nye elever i friluftslivsfag fra høsten av. Søknadsfristen går ut 1. mars. Vi vet at flere elever har allerede søkt på andre tilbud, men de har anledning helt til 1. mars med å endre på søknadene sine, sier Eidsvik.

Rektoren forteller at hun allerede hadde begynt å forberede seg på nedbemanning av staben fordi tilbudet i friluftslivsfag skulle midlertidig nedlegges i påvente av en evaluering.

- Dette arbeidet kan jeg stanse. I stedet kan vi forberede oss fullt og helt om å markedsføre tilbudet de ukene vi har igjen fram til søknadsfristen. Vi har hatt en god del henvendelser om tilbudet både fra elever i Nordland og andre fylker, opplyser Eidsvik.

Muligheter til å lykkes

Også Marit Knutsdatter Strand, utdaningspolitisk talsperson i Sp, gleder seg over at tilbudet i friluftslivsfaget blir videreført til en  evaluering av faget er gjort.

-Senterpartiet venter spent på rapporten om innføringen av faget som kommer i løpet av 2018, sluttrapporten i 2020, samt Lied-utvalgets vurderinger. Lied-utvalget sine utredninger i 2018 og 2019 skal blant annet se på hvordan opplæringen fremmer lærelyst, motivasjon og trivsel blant elevene. Her har friluftslivsfaget muligheter for å lykkes, slik jeg ser det, sier Strand til Avisa Nordland.

 

Artikkelen er skrevet av Øyvind A. Olsen for Avisa Nordland (Se lenke til opprinnelig artikkel fra an.no)

Fant du det du lette etter?