Du er her:

Knut Hamsun vgs har blitt et Miljøfyrtårn!

Skolen er kommet i mål med tiltakene som skal til for å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Ordfører Brit Kristoffersen gratulerte skolen og overrakte plaketten som viser sertifiseringen. Rektor Eirik Stensland og driftsleder Kristin Andreassen sier at det jobbes mye med sortering av avfall  og energibruk.    Klikk for stort bilde 

Nå jobber vi med å redusere matsvinn og plastbruken, og jobbe kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning! Kantina reduserer matavfallet mest mulig og bruker økologiske produkter i stor grad.

Denne sertifiseringen hjelper oss med å fokusere miljøtemaer iKlikk for stort bilde undervisningen i tråd med læreplanen og forplikter oss til miljøvennlige tiltak.

Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! 

Bli med oss og ta din del av ansvaret! 

Les mer i infobrevet til elever, foresatte og ansatte ved Knut Hamsun vgs (PDF, 95 kB).