Du er her:

Eksamensrettledning

Det finnes en rekke regler og rettningslinjer for hvordan eksamen skal gjennomføres.

 

For rettledning som beskriver du skal forholde deg når du gjennomfører skriftlig eksamen kan du lese på Nordland Fylkeskommunes nettside

 

Hjelpemidler til eksamen
Det er to modeller for hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Det er også svært viktig at du oppgir kilder på eksamen, slik at sensor kan vurdere kilden din. For regler om kildebruk på Knut Hamsun Vgs kan du se på bibliotekets artikkel om kildebruk.

 

Modell 1- Eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

 

Modell 2- Todelt eksamen

  • Del 1 – skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsedel: matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2.

 

Forberedelsesdagen
På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

 

For mer informasjon om hjelpemidler under eksamen kan du lese på Udir

Fant du det du lette etter?