Du er her:

Lånekassen

Er du elev i videregående skole, kan du søke om stipend fra Lånekassen

Klikk for stort bilde

 

 

 

For å få støtte fra Lånekassen må du:

  • Ha opptak som elev eller student til en godkjent utdanning, og ha rett til å gå opp til eksamen.
  • Ha takket ja til skoleplassen før du kan søke om støtte.
  • Som hovedregel være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller bestemte vilkår.
  • Ha ungdomsrett for å ha rett til støtte fra Lånekassen.

Utdanningen må også være offentlig godkjent i Norge.

Søknadsfrist er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

 

Utstyrsstipend
Du kan få 967, 2141 eller 3577 kroner i utstyrsstipend, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend.

 

Grunnstipend
Grunnstipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Stipendet behovsprøves mot forsørgernes inntekt og er på enten 1006, 2012 eller 3020 kroner per måned.

 

Bostipend – borteboer
du kan ha rett til bostipend på 4157 kroner i måneden dersom du må bo borte fra foreldrene dine når du er i videregående opplæring.

Les om kravene for stipend til borteboer.

 

Privatister
Dersom du tar fag på egenhånd, uten å være elev eller student ved et lærested, har du ikke rett til støtte. Lånekassen gir ikke støtte til eksamensavgift for privatister.

 

Forsørgerstipend
Du kan få forsørgerstipend på opptil 1580 kroner per måned dersom du bor sammen med barn født i 2000 eller senere som du forsørger.

Les mer om forsørgerstipend.
 

Flyktningsstipend
Du kan få flyktningstipend hvis du er utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge og skal ta vanlig videregående opplæring i Norge.
Retten til flyktningstipend faller bort hvis du mottar introduksjonsstønad.

På Lånekassens hjemmeside kan du lese mer om hvor lenge og hvor mye du kan få i flyktningsstipend.

 

Utbetaling
Når Lånekassen har behandlet søknaden din, får du en avtale om støtte sendt hjem til deg i posten. Denne må du signere og sende tilbake til Lånekassen.

Under 18 år? Elever som er under 18 år må ha foreldre/ foresattes underskrift på avtalen om støtte.

 

Pengene utbetales først når Lånekassen har mottatt bekreftelse fra lærestedet at du har møtt opp til undervisningen.

 

Fant du det du lette etter?