Den nye skolehverdagen etter koronautbruddet stiller nye krav til både elever og lærere. Under får du vite hvordan skolen har tenkt at vi skal løse denne vanskelige situasjonen.

I forbindelse med den pågående situasjonen med smittebegrensende tiltak mot Corona-smitte kan ansatte, elever og foresatte som har spørsmål henvende seg til skolen.

Til skolens sentralbord : 75 65 22 00

Eller direkte til rektor : 756 50272 / 907 34429 mobil