Ansattoversikt


Knut Hamsun videregående skole

Ansatte i avdelingen Knut Hamsun videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 22 00 971 86 115
Adjunkt m/tilleggsut
Skolebibliotekar/Skåvllåbibliotekárra 75 65 22 13
Adjunkt m/tilleggsut 402 01 421
Driftsleder 75 65 22 08 482 25 609
Resepsjonen Steigen/ koordinator Studieverksted Steigen 75 65 22 40 908 43 616
Adjunkt 907 69 837
Adjunkt m/tilleggsut 975 68 229 975 68 229
Sekretær 75 65 22 00 917 04 323
Adjunkt m/tilleggsut 993 92 117
Studiestedsleder
Lærer i friluftslivsfag 75 65 22 00 976 18 016
Lektor m/tilleggsutd
Rektor 75 65 22 01 918 18 427
Elin Eidsvik
Assistent
Adjunkt 482 42 931
Lektor m/tilleggsutd 988 23 953
Lektor med tilleggsutdanning 993 58 344
Kontorleder 75 65 22 04 995 60 490
Adjunkt m/tilleggsut 951 69 524
Lærer *
Adjunkt 930 23 813
Adjunkt 994 71 162
Fagopplæringsveileder 902 29 115 902 29 115
Adjunkt m/tilleggsutdannelse 480 24 825
Fagarbeider
Ansatt
Adjunkt 958 60 741
IKT Lærling 75 65 22 09 979 69 830
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 04 92 930 89 876
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 22 00 402 00 371
Fremmedspråklærer (fransk, spansk, tysk)
Lektor tysk 75 65 22 23 915 14 372
Miljøterapeut
Lektor m/tilleggsutd 481 48 598
Lektor m/tilleggsutd 75 65 22 45 976 81 118
Studieleder Friluftslivsfag 75 65 22 18 415 15 468
Spesialpedagog-Kontaktlærer 450 21 750
Lektor m/ tillegg 950 07 245 950 07 245
Adjunkt
Reisestilling
Studieinspektør 75 65 22 03 970 35 478
Renée Sabine Pedersen
Skolerådgiver
Lærer i fremmedspråk og realfag ST / Veileder i realfag Nettskolen i Nordland 75 65 23 67 482 17 492
Renholder 478 36 722
Lærer * 907 23 395
IKT Ansvarlig 75 65 22 09 992 94 408
Adjunkt 470 38 505
Ansvarlig for spesialundervisning 957 43 645
Adjunkt m/tilleggsut 416 64 558
Kontaktlærer 924 39 254
Karriererådgiver og lektor med tilleggsutdanning 957 22 568
Adjunkt m/tilleggsut 941 77 306
Sekretær 75 65 22 10
Adjunkt m/tilleggsut 977 39 636
Lektor m/tilleggsutd 943 78 154
Eksamen og dokumentasjonsansvarlig 75 65 22 02 901 24 129
Lisbeth Øgsnes
Adjunkt m/tilleggsutd. 970 63 382
Skolerådgiver 971 64 807