Ansattoversikt


Kontaktlærere

Ansatte i avdelingen Kontaktlærere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer ID3 Friluftsliv 75 65 22 20 402 01 421
Kjellaug Andorsen
Kontaktlærer Steigenmodellen 75 65 22 40 479 07 580
Sverre Henriksen
Kontaktlærer VG1 studiespes. Steigen 75 65 22 44 996 81 118
Nina Lund
75 65 22 19 957 43 645
Anders Skoglund
Kontaktlærer VG3 Studiespesialisering 75 65 22 24 957 22 568
Ane Thorp Steinsvåg
Kontaktlærer VG1 Helse og oppvekstfag 75 65 22 19 924 39 254
Åshild Thorp Steffensen
Kontaktlærer ID1 Friluftsliv 75 65 22 21 943 78 154
Mette  Wolden
Kontaktlærer VG2 Studieforberedende 75 65 22 03 901 24 129
Lisbeth Øgsnes
Kontaktlærer ID2 Friluftsliv 75 65 22 07 971 64 807
Siv-Elin Øvrevold