For foresatte

Knut Hamsun videregående ønsker å legge til rette for et tett samarbeid med foresatte. Vi tilbyr derfor tett dialog med kontaktlærerne og foreldretilgang på iskole.  

iSkole

iSkole gir deg mulighet til å følge med på elevens fravær, vurderinger og tilbakemeldinger i fag.

Dere vil få tilsendt påloggingsinformasjon ved skolestart. Dersom dere skulle miste dette, kan dere ta kontakt med skolen.

Pålogging iSkole

 

Kontaktlærere

Dersom du lurer på noe angående en elev, kan du ta kontakt med kontaktlæreren. Dette er læreren som skal ha tett oppfølging med eleven og hans/hennes utvikling i fagene på skolen. De skal også, i samråd med elev og foresatte, legge til rette for utvikling og læring.

Kontaktlærer skal også gi informasjon om rettigheter og plikter eleven må forholde seg til som elev på Knut Hamsun VGS.

 

Foreldremøte og oppfølging

Det holdes felles foreldremøte ved skolestart for alle foreldre. Dersom eleven er under 18 år skal det også gjennomføres foreldresamtaler. En på høsten og en underveis i vårterminen.