Skolerute Knut Hamsun vgs

Skolerute 2019-20

Skolestart for elever 19. august 2019
Høstferie

7.- 11. oktober
( to ekstra dager som innarbeides i løpet av skoleåret)

   
Siste skoledag før jul 20. desember
Skolestart 6. januar
Vinterferie 2.-6. mars
Påskeferie 6. april - 14. april
Elevfri 22. mai
Pinse 30. mai.-1. juni
Siste skoledag 19. juni 2020

 

Viktige hendelser og frister:

August:

Startsamtaler mellom kontaktlærer og elever i løpet av de første ukene.
Elever leverer busskortsøknader, eventuelt andre søknader som fritak i fag osv.

September:

Valg av tillitselever.
Foreldremøter Vg1
Privatistoppmelding høsteksamen. (se annonse i dagspressen)

Oktober:

 

November:

Frist for å slutte uten forbruk av ungdomsrett 1. November

Desember:

Høsteksamen for særskilt, utsatt og ny eksamen og for komprimerte kurs.

Januar:

Privatistoppmelding til våreksamen (se annonse i dagspressen)

Februar:

Søknad om opptak på særskilte vilkår:  1. februar

Mars:

Søknadsfrist for VG2 og for noen utdanningsprogram for VG3:  1. mars

April:

Søknadsfrist for opptak til universitet, høgskole og maritim fagskole
Privatisteksamen – muntlig starter opp

Mai:

Privatisteksamen skriftlig
Skriftlig eksamen for elever.

Juni:

Skriftlig og muntlig eksamen for elever
Kompetansebevis blir utdelt
Vitnemålene og kompetansebevisene klare ca. 25. juni

Husk klagefristen på 10 dager!