Skolerute Knut Hamsun vgs

Skolerute 2020-21

Skolestart

17.august

Høstferie

 5.- 9.oktober

(to ekstra dager som innarbeides i løpet av skoleåret)

Siste skoledag før jul

18.desember

Skolestart

4. januar

Vinterferie

1.-5.mars

Påskeferie

29.mars - 6.april

Elevfri

14.mai

Pinse

22.-24.mai

Siste skoledag

18.juni

 

Viktige hendelser og frister:

August:

Startsamtaler mellom kontaktlærer og elever i løpet av de første ukene.
Elever leverer busskortsøknader, eventuelt andre søknader som fritak i fag osv.

September:

Valg av tillitselever.
Foreldremøter Vg1
Privatistoppmelding høsteksamen. (se annonse i dagspressen)

Oktober:

 

November:

Frist for å slutte uten forbruk av ungdomsrett 1. November

Desember:

Høsteksamen for særskilt, utsatt og ny eksamen og for komprimerte kurs.

Januar:

Privatistoppmelding til våreksamen (se annonse i dagspressen)

Februar:

Søknad om opptak på særskilte vilkår:  1. februar

Mars:

Søknadsfrist for VG2 og for noen utdanningsprogram for VG3:  1. mars

April:

Søknadsfrist for opptak til universitet, høgskole og maritim fagskole
Privatisteksamen – muntlig starter opp

Mai:

Privatisteksamen skriftlig
Skriftlig eksamen for elever.

Juni:

Skriftlig og muntlig eksamen for elever
Kompetansebevis blir utdelt
Vitnemålene og kompetansebevisene klare ca. 25. juni

Husk klagefristen på 10 dager!