Friluftslivsfag

Friluftlivsfag er et 3- årig studie som gir generell studiekompetanse etter endt studieløp. Studiet kombinerer teori og praksis i en rekke fagemner kombinert med friluftslivsaktiviteter i flott natur.

En allsidig utdanning

Utdanningsprogrammet har som formål å gi ungdom med interesse for friluftsliv en allsidig utdanning med mulighet for å dyktiggjøre seg i valgte aktiviteter. Studiet gir grunnlag for å veilede andre i friluftsliv eller bruke friluftsliv i mange ulike yrkessammenhenger som elevene kvalifiserer seg til gjennom videre utdanning og praksis.

 

 

Utdanningsprogrammets fagemner:

  • Friluftslivslære
  • Folkehelse og friluftsliv
  • Turledelse og veiledning
  • Aktiv (valgfritt programfag)
  • Ressurs (valgfritt programfag)

Alle friluftslivsfagene kombinerer teori og utvikling av praktiske ferdigheter.

 

Friluftslivslære fokuserer på basisferdighetene i friluftslivet både i forhold til aktivitet, kulturkunnskap og naturkunnskap.

Folkehelse og friluftsliv omhandler hvordan man kan bruke friluftsliv målrettet i folkehelsearbeidet, mens Turledelse og veiledning omhandler det å utøve, veilede og lede andre på tur i en frivillig, profesjonell og/eller kommersiell sammenheng.

Elevene som søker seg til linja kan velge mellom to valgfrie programfag: Friluftsliv aktiv, dekker friluftslivsaktivitetene klatring og kajakkpadling. Det er en målsetning at elevene etter endte tre år kan praktisere sikker og selvstendig klatring på både innevegg og utendørs (sportsklatring). Innenfor kajakk vektlegger vi grunnleggende teknikker, sikker ferdsel i kajakk sommer, høst, vår og vinter, turplanlegging og bruk av kajakk til langtur. Faget legger også vekt på at elevene skal kunne gi grunnopplæring i aktivitetene til andre. 

Friluftsliv ressurs tar for seg utnytting av høstbare arter i naturen, dette være seg i form av jakt, fangst, fiske eller høsting. Faget vektlegger hele prosessen fra kultivering, høsting, tilbereding til konservering og setter dette både i en miljømessig, praktisk og kulturhistorisk ramme.

 

Hva sier elevene?

# Velg friluftslivsfag fordi du får en interessant skolehverdag, kule opplevelser og venner for livet.

# Velg friluftslivsfag for å få supre minner.

# Velg friluftsliv fordi man får oppleve mye forskjellig.

# Velg friluftslivsfag hvis du vil ha ei utfordring.

# Verdier, opplevelser, venner. Velg friluftslivsfag!

# Friluftslinja er for de som vil gå idrett uten det skyhøye konkurransenivået.

 

Å bo på hybel/å sende noen på hybel.

Mange av våre elever er hybelboere. Vi har stor forståelse for at det kan være spennende å flytte bort, og å sende ungdommen bort hjemmefra. Skolen har en velfungerende elevtjeneste med Siv Elin og Bernth i spissen. Hamarøy kommune tilbyr rimelige hybler i gangavstand til skolen. Det er små forhold, og skolen vår scorer godt over gjennomsnittet på trivsel blant elevene. Alle elevene bor i gangavstand fra hverandre, skolen, butikk og idrettshall med treningsrom og klatrevegg. Vi har en kantine tilknyttet skolen som serverer gratis frokost tre dager i uka, og lunsj og middag til en svært rimelig penge flere dager i uka. Dagen før skolestart inviteres alle foreldre sammen med elevene til en besøksdag hvor elevtjenesten, kontaktlærer og ledelse ved skolen er representert. På denne måten får man en felles kontakt mellom elever, foreldre og skolen som bidrar til å skape trygget gjennom skoleåret.

Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post dersom du har flere spørsmål.  

Kontaktpersoner

Bård Løding
Studieleder Friluftslivsfag
Ane Thorp Steinsvåg
Kontaktlærer og lektor