Friluftslivsfag

Friluftslivsfag - Klikk for stort bilde

Friluftlivsfag er et 3- årig studie som gir generell studiekompetanse etter endt studieløp. Studiet kombinerer teori og praksis i en rekke fagemner kombinert med friluftslivsaktiviteter i flott natur.

 

Utdanningsprogrammet har som formål å gi ungdom med interesse for friluftsliv en allsidig utdanning med mulighet for å dyktiggjøre seg i valgte aktiviteter. Studiet gir grunnlag for å veilede andre i friluftsliv eller bruke friluftsliv i mange ulike yrkessammenhenger som elevene kvalifiserer seg til gjennom videre utdanning og praksis.

 

Utdanningsprogrammets fagemner:

  • Friluftslivslære
  • Folkehelse og friluftsliv
  • Turledelse og veiledning
  • Aktiv (valgfritt programfag)
  • Ressurs (valgfritt programfag)

Alle friluftslivsfagene kombinerer teori og utvikling av praktiske ferdigheter.

 

Friluftslivslære fokuserer på basisferdighetene i friluftslivet både i forhold til aktivitet, kulturkunnskap og naturkunnskap.

Folkehelse og friluftsliv omhandler hvordan man kan bruke friluftsliv målrettet i folkehelsearbeidet, mens Turledelse og veiledning omhandler det å utøve, veilede og lede andre på tur i en frivillig, profesjonell og/eller kommersiell sammenheng. Elevene som søker seg til linja kan velge mellom to ulike valgfrie programfag: Friluftsliv aktiv, skal dekke friluftslivsaktiviteter som har klare elementer av ferdighetsutvikling og mestring. Friluftsliv ressurs tar for seg utnytting av høstbare arter i naturen, dette være seg i form av jakt, fangst, fiske eller høsting. Faget vektlegger hele prosessen fra kultivering, høsting, tilbereding til konservering og setter dette både i en miljømessig, praktisk og kulturhistorisk ramme.

 

En allsidig utdanning

Utdanningsprogrammet har som formål å gi ungdom med interesse for friluftsliv en allsidig utdanning med mulighet for å dyktiggjøre seg i valgte aktiviteter. Studiet gir grunnlag for å veilede andre i friluftsliv eller bruke friluftsliv i mange ulike yrkessammenhenger som elevene kvalifiserer seg til gjennom videre utdanning og praksis.

 

Knut Hamsun VGS ved Hamarøy, Nordland har gjennomført forsøk med denne læreplanen siden høsten 2013. Forsøksperioden er nå inne i en fase hvor skolen ikke tar inn nye elever, men jobber for å få læreplanen godkjent i det nasjonale læreverket.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Elin Eidsvik
Rektor