Friluftslivsfag

Klikk for stort bilde

Friluftlivsfag er et 3- årig studie som gir generell studiekompetanse etter endt studieløp. Studiet kombinerer teori og praksis i en rekke fagemner kombinert med friluftslivsaktiviteter i flott natur.

 

Utdanningsprogrammet har som formål å gi ungdom med interesse for friluftsliv en allsidig utdanning med mulighet for å dyktiggjøre seg i valgte aktiviteter. Studiet gir grunnlag for å veilede andre i friluftsliv eller bruke friluftsliv i mange ulike yrkessammenhenger som elevene kvalifiserer seg til gjennom videre utdanning og praksis.

 

Utdanningsprogrammets fagemner:

  • Friluftslivslære
  • Folkehelse og friluftsliv
  • Turledelse og veiledning
  • Aktiv (valgfritt programfag)
  • Ressurs (valgfritt programfag)

Alle friluftslivsfagene kombinerer teori og utvikling av praktiske ferdigheter.

 

Friluftslivslære fokuserer på basisferdighetene i friluftslivet både i forhold til aktivitet, kulturkunnskap og naturkunnskap.

Folkehelse og friluftsliv omhandler hvordan man kan bruke friluftsliv målrettet i folkehelsearbeidet, mens Turledelse og veiledning omhandler det å utøve, veilede og lede andre på tur i en frivillig, profesjonell og/eller kommersiell sammenheng. Elevene som søker seg til linja kan velge mellom to ulike valgfrie programfag: Friluftsliv aktiv, skal dekke friluftslivsaktiviteter som har klare elementer av ferdighetsutvikling og mestring. Friluftsliv ressurs tar for seg utnytting av høstbare arter i naturen, dette være seg i form av jakt, fangst, fiske eller høsting. Faget vektlegger hele prosessen fra kultivering, høsting, tilbereding til konservering og setter dette både i en miljømessig, praktisk og kulturhistorisk ramme.

 

En allsidig utdanning

Utdanningsprogrammet har som formål å gi ungdom med interesse for friluftsliv en allsidig utdanning med mulighet for å dyktiggjøre seg i valgte aktiviteter. Studiet gir grunnlag for å veilede andre i friluftsliv eller bruke friluftsliv i mange ulike yrkessammenhenger som elevene kvalifiserer seg til gjennom videre utdanning og praksis.

Kontaktpersoner

Elin Eidsvik
Rektor