Innføringsår

Knut Hamsun Videregående skole tilbyr innføringsår for minoritetsspråklige både i Steigen og på Hamarøy.

 

Innføringsår er et skoleår for å styrke kompetansen i norsk hovedmål og styrke deg slik at du kan begynne i ordinær videregående utdanning. I en kombinasjon av fellesfag på Vg1 og språkopplæring i egne grupper for minoritetsspråklige elever gir vi tilrettelagt opplæring slik at du skal få tilstrekkelig språklig kompetanse.

 

Innføringsår tilbys til:

Nyankomne minoritetsspråklige elever med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Voksne med mangelfulle norskferdigheter, som er tatt inn til ordinær videregående opplæring etter elever med ungdomsrett kan være målgruppen.

All ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. Du vil ikke bruke denne retten ved å være elev på innføringsåret, og dermed fortsatt ha rett til tre års videregående opplæring etter endt forberedende Vg1 studie.

 

Organisering

  • Norsk grunnleggende opplæring                            6 t i uken
  • Samfunnskunnskap/ yrkesveiledning                     6 t i uken
  • Deltakelse i opptil 5 fellesfag

Du vil ikke få vurderinger eller karakterer under skoleåret som elev på innføringstilbudet.

Avhengig av ditt ønske og språklig kompetanse kan opplæringen organiseres innenfor ulike modeller:

  • Innføringsår over ett skoleår
  • Innføringsår over to skoleår

 

Kartlegging

Fylkeskommunen (de videregående skolene) skal kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før de fatter vedtak om særskilt språkopplæring og eventuelt opplæring i et innføringstilbud. Kartleggingen skal også gjennomføres underveis i opplæringen for elever som får særskilt språkopplæring, herunder for elever i et innføringstilbud for å vurdere når eleven har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge de ordinære opplæringen.

 

Søknad

Elever som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (fra grunnskolen) eller nylig er kommet til Norge skal søke innen 1. februar. Elevene søker da ordinært utdanningsprogram og får eventuelt tilbud om innføringsår hvis kartleggingen tilsier det.