Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring innen flere fag, og tilbudet omfatter både fellesfag og programfag på videregående nivå.

 

Gjennom nettskolen i Nordland har Nordland Fylkeskommune utviklet et fleksibelt og brukervennlig tilbud for personer som har behov for opplæring og samtidig er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

 

Det gis tilbud til:

  • Voksne med eller uten rett til videregående opplæring
  • Tilbud til lærlinger
  • Ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT)
  • Andre med særskilt behov

Som elev ved Nettskolen i Nordland får du tilbud om studieverksted som er behjelpelig med tilrettelegging for prøver og annen praktisk oppfølging på Knut Hamsun Vgs avdeling Oppeid og Leinesfjord.

 

Nettskolen i Nordland er primært et tilbud forbeholdt personer fra Nordland, men andre kan søke og delta om det er ledig kapasitet.

 

For mer informasjon om Nettskolen i Nordland kan du lese på hjemmesiden til Nordland Fylkeskommune.