Opplæring i samisk språk

Elever som har rett til samisk språkopplæring har tilbud om dette. For tiden har Árran lulesamisk senter ansvaret for denne opplæringa som skjer enten på Árran eller ved hjelp av lyd/bilde-kommunikasjon (fjernundervisning).

 På Drag foregår undervisningen på Árran lulesamisk senter. Kontaktperson som kan svare på spørsmål om opplæring i samisk språk er Ingrid Kintel på Árran. www.arran.no.

Klikk for stort bilde