Steigenmodellen

STEIGENMODELLEN

 

Historikk

 • Steigenmodellen startet i 2014, med lokalt næringsliv og Steigen kommune som sterke pådrivere i prosessen.
 • I 2016 sprer modellen seg til Hamarøy og Tysfjord.
 • Fylkestinget uttaler i 2017 at de ber Fylkesrådet vurdere spredning av Steigenmodellen til andre steder i fylket.
 • I 2018 uttaler Fylkestinget at de vil at Nordland skal benytte seg av flere alternative læringsmodeller, som for eksempel Steigenmodellen.

 

Hva er Steigenmodellen?

Steigenmodellen er en litt annen måte å gjennomføre en yrkesfaglig utdannelse på, der du får mest mulig praksis. I Steigenmodellen blir du lærling i en bedrift fra første skoleuke, og all opplæring i det yrket du har valgt får du i bedriften!

Fellesfagene (matematikk, norsk, samfunnsfag, engelsk, kroppsøving, naturfag) tar du på Knut Hamsun VGS.

Ved fullført og bestått løp har du et ordinært fagbrev etter ca. 4 år!

ÅR 1

ÅR 2

ÅR 3

ÅR 4

Skole 2 dager/uke

+

Lærling 3 dager/uke

Skole 2 dager/uke

+

Lærling 3 dager/uke

Lærling 5 dager/uke

Lærling 5 dager/uke

 

Ta gjerne en titt på: Film om Steigenmodellen

 

Hvilke fagbrev kan du ta?

I utgangspunktet kan man ta alle typer fagbrev i Steigenmodellen, så lenge vi har en godkjent lærebedrift.

Vi har hatt/har for eksempel lærlinger i matrosfaget, bilmekanikerfaget, akvakulturfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, industrimekanikerfaget, byggdrifterfaget, rørleggerfaget, fiske- og fangstfaget, anleggsmaskinførerfaget, renholdsoperatørfaget, kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget og IKT-faget.

Ta gjerne kontakt med vår fagopplæringsveileder for nærmere informasjon om hvilke tilbud vi har for neste skoleår.

 

Hvorfor velge Steigenmodellen?

 • Du er i praksis fra første skoleuke
 • Du får lønn fra første skoleuke
 • Du er sikret læreplass fra dag 1
 • Det fører fram til ordinært fagbrev
 • Det øker muligheten for å få fast arbeid etter endt læretid
 • Du blir tatt veldig godt vare på på Knut Hamsun VGS
 • Du vil kanskje oppleve at fellesfagene får større relevans

 

Hvem passer Steigenmodellen for?

 • Det passer for deg som er interessert i å lære et yrke
 • Det passer for deg som ønsker mest mulig opplæring i en bedrift
 • Det passer for deg som er motivert, ivrig og har stå-på-vilje

Vi gjør oppmerksom på at vekslingen mellom vanlig skole og bedrift er krevende – det er mye du må sette deg inn i, og det vil bli stilt nye krav og forventninger til deg.

 

Hvordan søker du?

 • Du søker gjennom VIGO, med frist 1.mars.
 • I tillegg til søknad i VIGO må du fylle ut et eget skjema som sendes til Knut Hamsun VGS.
 • Ta kontakt med vår fagopplæringsveileder for nærmere informasjon.

 

Hva skjer etter at du har søkt?

 • Bedriftene du har søkt tar stilling til om de ønsker å intervjue deg
 • Etter intervjuet tar bedriftene endelig stilling til om de ønsker å ta deg inn som lærling
 • Dersom du får positivt svar starter arbeidet med utarbeidelse av lærekontrakt

 

Spørsmål?

Kontakt vår fagopplæringsveileder

Petter Breivik
Fagopplæringsveileder

Tlf: +4775652241  
petbre@vgs.nfk.no

 

Begrensninger

 • Opplæring i tømrerfaget og helsefag tilbys ved Knut Hamsun VGS på Oppeid, og ikke gjennom Steigenmodellen.
 • Du må ha ungdomsrett for å kunne søke.
 • Dersom du er ferdig med fellesfagene kan du ikke tas inn i Steigenmodellen.
 • Opptak i Steigenmodellen forutsetter at vi før skolestart finner en bedrift som tar deg inn som lærling. Dette vil Knut Hamsun VGS hjelpe deg med.

Kontaktpersoner

Fagopplæringsveileder