Bygg - og anleggsteknikk Vg1

Klikk for stort bilde

Hvis du liker praktisk arbeid og har et godt håndlag kan dette være yrket for deg.Gjennom et utdannelsesløp hvor vi kombinerer teori og praksis får du mulighet til å være med på å skape og ta vare på samfunnets verdier.


På Knut Hamsun Vgs avdeling Oppeid tilbyr vi bygg – og anleggsteknikk Vg1

 

Utdanningsløp – en kombinasjon av program – og fellesfag

I programfagene produksjon og tegning og bransjelære vil du få mulighet til å ta undervisningen ut i praksis. Du vil lære om produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg i tre, mur og betong. Dette gjør vi ute i lokalmiljøet for privatpersoner, lag og foreninger.
På vårt eget verksted vil vi også gjennomføre elevøvelser hvor du blant annet vil lære muring med teglstein, pipemuring, jernbinding, forskaling av vegg og søyleforskalinger.

 

Parallelt med dette vil du få teoriundervisning til de praktiske fagene.

 

På Vg1 Bygg – og anleggsteknikk vil du også ha yrkesfaglig fordypning som innebærer at du får arbeidsutplassering i en bedrift innenfor bygg- og anleggsfaget. Arbeidsutplasseringen er en periode på høsten og en periode på våren.

 

På bygg – og anleggsteknikk har du fellesfag fordelt på:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Kroppsøving

 

Etter endt studieløp på Vg1 bygg – og anleggsteknikk kan du gå videre på en rekke studieløp som kan gi deg kompetanse til å bli:

  • Maler, murer, tømrer eller rørlegger
  • Vei – og anleggsfagarbeider eller asfaltør
  • Banemontør eller anleggsmaskinfører
  • Stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
  • Trevaresnekker eller glassfagarbeider

 

På vilbli.no kan du lese mer om videre studieløp og mulighetene du har etter Vg1 bygg – og anleggsteknikk.