Byggteknikk Vg2

 

Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier.


På Knut Hamsun Vgs avdeling Oppeid tilbyr vi Byggtektikk Vg2.

 

Programfag på Byggteknikk Vg2:

 • Produksjon
 • Bransjelære
 • Yrkesfaglig fordypning: arbeidspraksis for å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter innenfor ditt utdanningsprogram.

Programfagene skal medvirke til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer, som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner. Videre skal programfagene bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere, som kan stimulere til økt verdiskaping og sikre trygge og miljøvennlige boforhold som skal bidra til å ivareta bærekraftig utvikling.

 

På Vg2 Byggteknikk har du fellesfagene:

 • Engelsk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

Lærling

Etter endt Vg2 på Byggteknikk har du mulighet til å gå videre på opplæring i bedrift. Du kan være lærling og ta fagbrev i:

 • Betongfaget
 • Murerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Tømrerfaget


Du kan også velge å gå videre på påbygging til generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å studere ved universitet eller høyskole.