Helse- og oppvekstfag Vg1

 

Har du lyst til å arbeide innenfor helse, oppvekst og sosialfagsektoren? Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og i ulike livssituasjoner? Da kan helse- og oppvekstfag være en studieretning for deg.


På Knut Hamsun Vgs avdeling Oppeid tilbyr vi Helse - og oppvekstfag Vg1.


Utdanningsløp Vg1

Studieløpet er en kombinasjon av programfag og fellesfag hvor du som elev vil tilegne deg kunnskap gjennom teori og praksis.
I programfagene på helse – og oppvekstfag vil du lære å gi omsorg, pleie, veiledning og støtte til mennesker i ulike aldre med ulike hjelpebehov. Du vil også lære grunnleggende kunnskaper om kroppens funksjoner og oppbygging, sosialfag, kommunikasjon, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene, førstehjelp.

Første året på helse – og oppvekstfag vil du ha følgende programfag:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse
 • I faget Yrkesfaglig Fordypning(YFF), som er et 6 timers fag, får du mulighet til arbeidsutplassering i bedrift. Utplassering periodiseres i 2 bolker gjennom skoleåret. Bedrifter som tar imot elever i YFF er for eksempel skole, SFO, barnehage, institusjonsomsorg(sykehjem), hjemmetjeneste, omsorgsboliger, tannklinikk ol. 

  Skolen har formaliserte samarbeidsavtaler med flere bedrifter og disse finner du på www.Utdanning.no og www.finnlærebedrift.no.

Første året på helse – og oppvekstfag har du fellesfag fordelt på:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Kroppsøving

Etter endt studie på Vg1 kan du gå videre på en rekke studieløp:

 • Ambulansefag
 • Barne – og ungdomsarbeiderfag
 • Fotterapi og ortopediteknikk
 • Helsearbeiderfag
 • Hudpleie
 • IKT – servicefag
 • Tannhelsesekretær
 • Helsesekretær
 • Apotektekniker
 • Portør

Etter Vg2 kan du ta påbygging til generell studiekompetanse som gir deg muligheten til å gå videre på høyere utdanning.

For å se en nærmere oversikt over hvilke studier som bygger på Vg1 helse – og oppvekstfag kan du gå inn på vilbli.no.