Helsefagarbeider Vg2

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse - og sosialtjenesten. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og ha respekt for andre mennesker.


På Knut Hamsun Vgs avdeling Oppeid tilbyr vi Helsefagarbeider Vg2.
 

Sentrale arbeidsområder for en helsefagarbeider:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering

 

På Helsefagarbeider Vg2 vil du ha følgende programfag:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse
 • I faget Yrkesfaglig Fordypning(YFF) som er et 9 timers fag, får du mulighet til arbeidsutplassering i bedrift. Utplassering periodiseres i 2 bolker gjennom skoleåret. Bedrifter som tar imot elever i YFF innenfor Helsearbeiderfaget er institusjonsomsorg(sykehjem), hjemmetjeneste, omsorgsboliger, miljøtjenester. Skolen har formaliserte samarbeidsavtaler med flere bedrifter og disse finner du på www.Utdanning.no og www.finnlærebedrift.no.

 

Du følgende fellesfag:

 • Engelsk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

 

Etter Vg2 Helsefagarbeider går du ut som lærling i en bedrift i to år for å få fagbrev. Du kan også velge å gå videre på påbygging til generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å studere ved universitet eller høyskole.