Helsefagarbeider Vg2

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse - og sosialtjenesten. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og ha respekt for andre mennesker.


På Knut Hamsun Vgs avdeling Oppeid tilbyr vi Helsefagarbeider Vg2.
 

Sentrale arbeidsområder for en helsefagarbeider:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering

 

På Helsefagarbeider Vg2 vil du ha følgende programfag:

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse
 • Yrkesfaglig fordypning. Gjennom dette faget får du arbeidsutplassering i en bedrift innen helsefagarbeider fordelt på to perioder, en på høsten og en på våren.

 

Du følgende fellesfag:

 • Engelsk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

 

Etter Vg2 Helsefagarbeider går du ut som lærling i en bedrift i to år for å få fagbrev. Du kan også velge å gå videre på påbygging til generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å studere ved universitet eller høyskole.

 

 

 

Fant du det du lette etter?