Steigenmodellen

Et yrkesfaglig tilbud gjennom fire år som gir deg rikelig med praksis og fagbrev ved endt utdannelsesløp.

Steigenmodellen tilbys nå også på Hamarøy.

Utdannelsesløp
Steigenmodellen er ei fullverdig yrkesutdanning gjennom fire år hvor vi kombinerer lærlingplass og fellesfag ved Knut Hamsun Vgs.  Som elev vil du være lærling i bedrift fra dagen du starter på utdannelsesløpet.

Du tar fellesfagene Vg1 og Vg2 på Knut Hamsun Vgs. All fagopplæring med programfagene gjøres i lærebedriftene. Du følger vanlig fagplan i ditt fag godkjent av bedriften og opplæringskontoret.

 

År 1

Vg1

Fellesfag 2 d/u

Lærling 3 d/u

År 2

Vg2

Fellesfag 2 d/u

Lærling 3 d/u

År 3

Lærling 100%

Event skole/kurs

Studiedager

År 4

Lærling 100%

Studiedager

 

 

Ved å være registrert som lærling gir dette deg rettigheter og plikter som ligger i lærlingesystemet. Du får også lønn som lærling hele utdanningsløpet.

 

Lærlingeplass
Når du skal være elev under Steigenmodellen må du søke lærlingplass hos de bedriftene som er del av fagtilbudet.

Elever fra hele landet kan søke etter endt ungdomsskole.

Søknadsfrist: 1. mars.

Bedriftene har intervju med søkerne i april/ mai og velger deretter ut hvem de ønsker å tilby lærlingplass. De utvalgte får lærlingekontrakter ila juni.

Oppstart på studiet er august.

 

Bedrifter
Det er et bredt tilbud av bedrifter som er en del av Steigenmodellen. Bedrifter og fagfelt kan variere noe fra år til år.

Mulig søkbare tilbud:

 • Elektro
 • IKT – servicefaget
 • Akvakultur
 • Industrimekanikere
 • Helsearbeider
 • Kontor – og administrasjon
 • Kokk og servitør
 • Fiske og fangst
 • Renholdsoperatør
 • Driftsoperatør
 • Rørlegger
 • Fiskeredskapsfaget
 • Salgsfaget

Det er signert en partnerskapsavtale med Steigen kommune hvor de har forpliktet seg til å framskaffe minimum fem nye lærlingeplasser hvert skoleår.

 

Fagopplæringsveileder
Sverre Henriksen er fagopplæringsveiledere for Steigenmodellen.
Sverre skal være bindeledd mellom skolen, lærlingene, bedriftene og opplæringskontoret og skal sikre full oppfølging gjennom Steigenmodellen.


 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Sverre Henriksen
Kontaktlærer Steigenmodellen